Mokykloje paminėti Žemaitijos metai

2019 metai paskelbti Žemaitijos metais. Mokykloje dirbančios trys žemaitės: lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ilmera Drąsutytė, bibliotekos vedėja Aldona Kerzienė ir socialinė pedagogė Egidija Stankuvienė suorganizavo mokiniams renginį, kurio metu mokiniai buvo supažindinti su Žemaičių kultūra, papročiais, apranga, patiekalais, taip pat su Žemaitijos širdimi Varniais.
Renginyje buvo kalbama tik žemaičių kalba. Mokiniai skaitė eilėraščius, dalyvavo viktorinoje, vartė knygas, pamatė, patyrinėjo „Žemaitė pāsa“.
Mokiniai buvo nustebinti tokio mokytojų kalbos pasikeitimu – iš literatūrinės į žemaitišką.