Mokykloje vyko kraujo donorystės akcija

Mokykloje vyko Kraujo donorystės akcija, kurioje dalyvavo mokyklos mokytojai, mokinių tėvai ir kiti bendruomenės nariai.
Dėkojame visiems prisijungusiems prie akcijos ir padovanojus gyvybiškai kompopnento – kraujo.
Akciją mokykloje organizavo socialinė pedagogė Egidija Stankuvienė.