Mokyklos 50-ties metų jubiliejaus šventė

Mokykloje vyko iškilminga 50-ties metų šventė, kurios metu buvo prisiminta mokyklos istorija ir etapai keitę mokyklą.
Mokyklos direktorė Rima Špakauskaitė-Kučinskienė sveikindama mokyklos bendruomenę ir svečius pažymėjo kokią svarbą mokykloje užima visi bendruomenės nariai ir kaip svarbi yra kiekvieno nuomonė ir prioritetai.
Šventėje dalyvavo Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius, kuris sveikindamas pabrėžė bendrystės puoselėjimą mokykloje, jo nešamą naudą kiekvienam bendruomenės nariui.
Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Martinkienė pasveikino mokykloje ilgiausiai dirbančius mokytojus.
Mokyklos partnerio Vytauto Didžiojo universiteto prorektorė dr. Simona Pilkienė iškyrė mokyklos stiprybes linkėdama toliau tobulinti savo ugdymo potencialą.
Sveikinimus nuotoliniu būdu mokyklai siuntė Jo Ekscelencija Arkivyspupas Kęstutis Kėvalas ir Jo Ekscelencija Vyskupas Jonas Ivanauskas.
Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas dr. Dainius Žvirdauskas, Kauno miesto mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Erikas Griškevičius ir Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos direktorė dr. Dalia Lapėnienė pasveikino mokyklą asociacijų vardu, linkint mokyklai toliau būti pavyzdžiu ugdymo kokybės užtikrinime.
Buvę mokyklos direktoriai Valerija Segalovičienė ir Paulius Martinaitis džiaugėsi mokyklos tobulėjimu, ugdymo turinio ir erdvių puoselėjimu.
Kauno švietimo inovacijų centro direktorė ir buvusi mokyklos absolventė Rasa Bortkevičienė džiaugėsi mokyklos darbais.
Šventėje dalyvavo Kauno miesto savivaldybės Dainavos seniūnijos seniūnė Violeta Baltutienė, kuri džiaugėsi mokyklos pasiekimais ir siekiais.
Kauno katalikiškų mokyklų atstovai – „Vyturio“ gimnazijos direktorė Aleksandra Bancevičienė, Kauno Jono Pauliaus II-ojo gimnazijos direktorė Ramutė Latvelienė, gimnazijos kapelionas kunigas Andrius Alminas, direktoriaus pavaduotoja Kristina Žilienė sveikindami mokyklos bendruomenę linkėjo toliau puoselėti vertybėmis grįstą ugdymą.
Šventėje dalyvavę mokyklos partneriai – Kauno pradinės mokyklos „Papartis“ direktorė Lida Keršienė, Kauno lopšelio darželio „Pasaka“ direktorė direktorė Gendrutė Lazdinienė ir Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos Teatro ir integralaus scenos meno skyriaus vedėja Diana Medėkšaitė-Balčiūnienė džiaugėsi mokyklos partnerystės ryšiais ir bendradarbiavimo galimybėmis.
Mokyklos tėvų atstovai pasidžiaugė ugdymo kokybe mokykloje, mokytojų noru bendradarbiavimu su tėvais orientuojantis į kiekvieno vaiko ugdymą.
Šventės metu mokyklos bendruomenės nariai ir svečiai stebėjo mokinių meninius pasirodymus. Mokinius ruošė ir erdves šventei puošė mokyklos meninio ugdymo mokytojai.