Mokyklos aštuntokai jau matuojasi prestižinių Kauno gimnazijų uniformas

Nors tik birželio 21 d. aštuntokams bus įteikti pagrindinio ugdymo programos I dalies pažymėjimai, jau mūsų mokyklos mokiniai renkasi Kauno miesto gimnazijas, kuriose toliau gilins ir įtvirtins savo žinias bei gebėjimus.
Mokykloje vykdoma daugiakalbystės ugdymo programa, mokytojų šiuolaikiškos inovatyvios pamokos, aktyvus dalyvavimas miesto ir respublikos dalykiniuose konkursuose, projektinės veiklos (klasės – mokyklos – miesto-respublikos-tarptautiniai projektai), mokytojų dialogas, bendravimas su mokiniais ir mokinių tėvais sudarė galimybes mokiniams pasiekti gerų ugdymo(-si) rezultatų.
Džiugu, kad jau trys 8-tų klasių mokiniai Simona Perminaitė (8b kl.), Danas Jackūnas (8d kl.) ir Modestas Paulauskas (8d kl.) yra pakviesti mokytis KTU gimnazijoje.
Dauguma mokyklos aštuntokų domisi Kauno J. Jablonskio, „Saulės“, „Rasos“, „Varpo“ gimnazijų siūlomomis programomis ir yra pakviesti mokytis jose.