Mokyklos atstovai apdovanoti Kalėdiniuose konkursuose Kauno mieste

Kauno miesto mokyklos aplinkos puošimo konkurse „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ 2019 mokykla kalėdinės puošybos kategorijoje tapo laureate.
Diplomas įteiktas 7a klasės mokiniams: Vaivai Garškaitei, Martynui Dirsei, Einarui Jočiui, Aleksui Oželiui už kompoziciją „Vandenyno Kalėdos“, sukurtą Kauno miesto mokyklų aplinkos puošimo ir kalėdinių kompozicijų konkursui „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ 2019
Diplomas įteiktas 7a klasės mokinei Viktorijai Jociūtei už darbą „Kalėdinis ežiuko sapnas“, sukurtą Kauno miesto mokyklų aplinkos puošimo ir kalėdinių kompozicijų konkursui „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ 2019
Padėka skirta mokyklos dailės ir technologijų mokytojai Jolantai Jočienei už mokinių paruošimą ir skatinimą dalyvauti konkurse „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ 2019.