Mokyklos atstovai dalyvavo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos 20-mečio šventėje

2018 spalio 28 d. Kauno Gerojo Ganytojo parapija šventė 20 metų jubiliejų. Padėkos iškilmingoms Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius.
Eucaristiją koncelebravo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas mons. Kęstutis Grabauskas ir bažnyčios statytojas kun. Jonas Stankevičius.
Šioje iškilmėje dalyvavo mokyklos atstovai: 3-5 klasių mokiniai, kurie šiemet ruošiasi priimti Šventąją Komuniją, tikybos mokytoja s. Inga Rukaitė FMA, pradinių klasių mokytoja Rasa Krivickienė.
Mokiniai arkivyskupui ir kunigams Šv. Mišių pabaigoje, kaip padėkos už jų tarnystę ženklą, įteikė gėles. Buvo graži bendruomenės ir vienybės Kristuje šventė.
Daugiau nuotraukų galite rasti mokyklos „Facebook“ puslapyje.