Mokyklos atstovai diskusijoje apie pilietinį ugdymą

Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir mokytojas dr. Mindaugas Norkevičius dalyvavo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rengtoje ekspertų diskusijoje apie pokyčius pilietiniame ugdyme.
Diskusijos metu buvo išsakytos mintys ką galime padaryti, kad pilietiškumo ugdymo pamoka būti įdomi ir naudinga, kaip įtraukti pilietiškumą popamokinėje ir neformalioje mokinių veikloje.