Mokyklos atstovai Kalėdinių giesmių festivalyje

Gruodžio 5 d. vakarą mokyklos chorai dalyvavo Kauno miesto katalikiškų bendrojo ugdymo įstaigų mokinių kalėdinių vokalinių kūrinių festivalyje „Danguje spindės žvaigždė”. Chorams vadovavo muzikos mokytojai Algimantas Balčius ir Jurga Daubarienė.