Mokyklos atstovai katalikiškų mokyklų susirinkime

Mokyklos atstovai dalyvavo Visuotiniame nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos narių susirinkime, kuris vyko Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje.