Mokyklos bendradarbiavimo ryšiai

Mokyklos direktorė Rima Špakauskaitė-Kučinskienė ir mokyklos administracijos atstovai viešėjo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.

Vizito tikslas – bibliotekos administracijos pakvietimas priimti eksponavimui savo progimnazijoje parodą, skirtą Juozui Urbšiui atminti.

Susitikimas buvo ne tik dalykinis, bet ir pažintinis: svečiai, lydimi profesionalios gidės, susipažino su pagrindinės didžiausią universalų fondą Lietuvos Šiaurės rytų regione sukaupusios, įvairią kultūrinę veiklą plėtojančios bibliotekos erdvėmis, jose veikiančiomis dailininkų parodomis, atvira jaunimo erdve.

Džiaugiamės atnaujinę ryšius su bibliotekos administracija bei darbuotojais ir tikimės gražaus tolesnio bendradarbiavimo.