Mokyklos bendruomenės padėkos pamaldos

1-4 klasių mokiniai, lydimi jų mokytojų, dalyvavo padėkos pamaldose „Nuoširdus ačiū!“ kurios vyko mokyklos koplyčioje.

Šį maldos momentą organizavo ir vedė mokyklos kapelionas kunigas Stasys Blinstrubis ir tikybos mokytoja s. Inga Rukaitė.

5-7 klasių mokiniai ir jų mokytojai dalyvavo Šv. Mišiose Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje. Eucharistijai vadovavo mokyklos kapelionas kun. Stasys Blinstrubis.

Mokiniai dėkojo Dievui už per mokslo metus patirtas Dievo malones ir prašė Dievo globos ir apsaugos vasaros atostogų metu.