Mokyklos bendruomenės pažintis su naujuoju kapelionu

Sausio mėn. 26 d. Kauno arkivyskupijos kurija pranešė, kad Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas Kauno Juozo Urbšio progimnazijos kapelionu paskyrė kunigą Stasį Blinstrubį. Plačiau: ➡️https://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140…

Mokyklos bendruomenė šią žinią priėmė su dideliu džiaugsmu. Šiandien mokyklos kapelionas kunigas Stasys Blinstrubis susitiko su mokyklos mokytojais.Susipažinimo momentas prasidėjo Eucharistijos šventimu mokyklos koplyčioje, kuriai vadovavo kunigas Stasys Blinstrubis.

Mokytojai aktyviai dalyvavo Šv. Mišių liturgijoje, meldėsi už naujai paskirtą kapelioną, taiką pasaulyje ir dėkojo Dievui už laisvės dovaną.

Po Eucharistijos šventimo susipažinimo momentas tęsėsi kapelionui bendraujant su mokyklos bendruomenės nariais.