Mokyklos komanda dalyvaus parodoje „Mokykla 2018“

Lapkričio 23 d., penktadienį, nuo 11.00 val. iki 16.30 val. Litexpo centro 5.1 konferencijų salė virs savivaldybių ir mokyklų pasidalinimo patirtimi erdve.
Ši erdvė bus skirta dviem ugdymo turinio atnaujinimo taikiniams, t. y. – integraliam bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymui ir vertinimui bei individualios mokinio pažangos skatinimui ir vertinimui.
Mokykla parodoje pasidalins patirtimi daugiakalbystės ugdymo srityje organizuojant tarpdalykinę užsienio kalbų, socialinių mokslų, gamtos mokslų ir menų integraciją.
Pristatymo metu bus demonstruojami pamokų organizavimo pavyzdžiai ir interaktyvūs bandymai.