Mokyklos komanda parodoje „MOKYKLA 2018“! 

Šiais metais paroda „Mokykla“ pakvietė diskutuoti apie ateities mokyklą, kurioje mokiniams ir mokytojams gera. O gera todėl, kad kiekvienas vaikas yra svarbus. Jis ugdomas kokybiškai, atsižvelgiant į jo galias ir poreikius.
Mokytojas yra kūrybiškas ir profesionalus mokymo(si) dizaineris. Tokia ateities mokykla yra savarankiška – tvirtai suprantanti savo unikalumą, gerai pažįstanti savo bendruomenę, suteikianti galimybes ir auginanti sparnus kiekvienam.
Mokyklai atstovauja Daugiakalbystės skyriaus vedėjas ir geografijos mokytojas Mindaugas Norkevičius, vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė, anglų ir prancūzų kalbų mokytoja Renata Urbonavičienė, dailės ir technologijų mokytoja Jolanta Jočienė, pradinių klasių mokytoja Aistė Kavaliauskaitė, rusų kalbos mokytojas Sergej Kozlov, pradinių klasių mokytoja Vygailė Alijauskaitė.