Mokyklos pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos nuotolinio mokymo(si) savaitę

Pokyčiai yra neatsiejama gyvenimo dalis. Gamtos stichijos, uraganai, žemės drebėjimai, pandemijos gali atnešti daug žalos, išardyti nusistovėjusią tvarką.
Būna neramu, sunku, kai baigiasi kažkas, prie ko buvome pripratę. Bet tada turime galimybę išmokti ko nors naujo.
Kaip kalbėti su vaikais apie sudėtingas situacijas, pokyčius? Kaip padėti savo vaikams šiuo nelengvu laikotarpiu?
 
Su mokyklos psichologe Diana Zenkoviene galima susisiekti: 
Pirmadienį 13.00 – 17.00 val. 
Antradienį ir ketvirtadienį 14.00 – 17.00 val. 
telefonu.: 8-672-73488; 
el. paštu: zendia75@gmail.com; per Tamo e.dienyną, parašant asmeninę žinutę.
 
Su mokyklos socialine pedagoge Egidija Stankuviene galima susisiekti visomis darbo dienomis: telefonu: 8-614-89282 
el.paštu: socialinis.urbsiovm@gmail.com; per Tamo e.dienyną, parašant asmeninę žinutę. 
 
Su spec. pedagoge Elena Jakelaitiene galima susisiekti visomis darbo dienomis: 
Telefonu: 8-673-49061;
el. paštu: elena.alkas@gmail.com; per Tamo e.dienyną, parašant asmeninę žinutę.
 
Su pagalbos specialistais konsultacijos gali vykti ir vaizdo pokalbių būdu.