Mokyklos patirtį įvertino daugiakalbystės srities mokslininkai

Mokykloje lankėse daugiakalbystės kompetencijų ugdymo srities mokslininkės siekiant susipažinti su mokyklos patirtimi daugiakalbystės ugdyme, integruotame mokomųjų dalykų ir užsienio kalbų mokyme.
Mokyklos patirtį stebėjo VDU Užsienio kalbų instituto direktorė doc. dr. Vilma Bijeikienė ir prof. Mercè Bernaus Queralt (Barselonos autonominis universitetas, Ispanija), kuri yra nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu pripažinta mokytojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo specialistė, dirbanti įvairiose organizacijose, tokiose kaip „NGO Learn to change, Change to learn“.
Ekspertės stebėjo nuolatinių veiklų mokykloje organizavimą. Pirmiausia apsilankė muzikos mokytojo Algimanto Balčiaus ir penktokų choro repeticijoje, kurioje mokiniai mokėsi dainas anglų kalba.
Po to buvo pristatyti technologijų mokytojo Vito Gulbino organizuoti projektai su užsienio kalbų mokytojais pristatant valstybių simbolius ir lankytinas vietas.
Ekspertės lankėsi šeštokų ir aštuntokų integruotoje teatro, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų pamokoje kur stebėjo mokinių meninės raiškos santykį su užsienio kalbų mokymu. Pamoką vedė teatro mokytojas Artūras Sužiedėlis, anglų ir prancūzų kalbų mokytoja Renata Urbonavičienė bei vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentokonienė.
Svečiai lankėsi mokyklos koplyčioje, kurioje anglų kalbos ir pradinio ugdymo mokytoja Kristina Bareikienė pristatė vertybinio ugdymo perteikimą pasitelkiant užsienio kalbas.
Ekspertės dalyvavo vykstančioje integruotoje vokiečių kalbos ir biologijos pamokoje, kurią aštuntokams vedė biologijos mokytoja Elona Petrošienė ir vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė. Pamokos metu buvo tiriamas vanduo iš Nemuno ir Neries upių. Mokiniai bandymus atliko remiantis aktyviu vokiečių kalbos žodynu ir darbo lapais.
Mokyklos direktorė Rima Špakauskaitė-Kučinskienė ir užienio kalbų mokytojai Jurgita Bartainienė, Sergej Kozlov, Jūratė Ligeikienė ir Daugiakalbystės skyriaus vedėjas Mindaugas Norkevičius dalinosi savo patirties įžvalgomis apie integruotą ir patirtinį daugiakalbystės ugdymą ir jo perspektyvas.