Mokyklos patirties sklaida daugiakalbystės ir kultūrų pažinimo ugdyme

Dienraštyje Kauno diena aptariamos mokyklos patirtys orientuojantis į daugiakalbystės ugdymą.
Ankstyvasis užsienio kalbų mokymas(is) mokyklose gali turėti potencialios naudos atskleidžiant vaikų gebėjimus, nes vaikai užsienio kalbų mokosi lengviau ir imliau. Daugiau užsienio kalbų mokantys vaikai gali lengviau sutelkti dėmesį, o nuoseklus daugiakalbystės ugdymas jiems padeda kitu rakursu pažinti pasaulį.