Mokyklos patirtis mokant antrosios užsienio kalbos

Mokyklos direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Norkevičius dalyvavo „Gerosios patirties forume mokant vokiečių kalbos“, kuriame pristatė pranešimą „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas integruotose vokiečių kalbos ir kitų mokomųjų dalykų pamokose“.
Mokyklos patirtis šioje srityje yra unikali Kauno mieste, nes antrąją užsienio kalbą pradeda mokyti nuo penktosios klasės, aštuntoje klasėje skiriamos trys savaitės pamokos, o galimybė mokytis atsiranda jau pradinėse klasėse, kur mokiniai be anglų kalbos nuo pirmosios klasės, dar gali rinktis vieną papildomą užsienio kalbos mokymą iš penkių galimybių.
Forumą organizavo VDU Užsienio kalbų institutas, VDU Humanitarinių mokslų fakultetas, Goethe`s institutas Vilniuje, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.