Mokyklos strategijos kūrimas

Mokyklos mokytojai aptaria mokyklos vertybes, viziją ir misiją. Pristato savo požiūrius ir ieško bendrų atskaitos taškų.
Dirbant kūrybinėse grupėse atlieka mokyklos SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizę.
Daugiau nuotraukų galite rasti mokyklos „Facebook“ puslapyje.