Mokyklos šventė: padėkos Šv. Mišios

Mokyklos 50-mečio šventę mokyklos bendruomenė pradėjo Eucharistijos šventimu Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje.
Šv. Mišių aukai vadovavo Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo mokyklos kapelionas kunigas Pedro Pich ir Jono Pauliaus II gimnazijos kapelionas kunigas Andrius Alminas.
Liturgijoje dalyvavo mokyklos bendruomenės atstovai ir svečiai.