Mokytojų advento popietė

Advento kelionei einant į pabaigą mokytojai susibūrė aplink Viešpaties altorių, kad padėkotų Jam už bendrystėje išgyventą Advento laiką ir besibaigiančius 2021 metus, paruoštų savo širdis Kalėdų šventei. Šv. Mišios vyko mokyklos koplyčioje. Eucharistijai vadovavo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas mons. Kęstutis Grabauskas.