Mokytojų kompetencijų tobulinimas

Mokyklos muzikos mokytojai Algimantas Balčius ir Ernesta Laužinskaitė-Kucuk dalyvavo Respublikinėje muzikos mokytojų ir mokinių metodinėje-praktinėje konferencijoje „Inovacijos muzikos pamokoje“, skirtoje šv. Cecilijos dienai.