Mokytojų kvalifikacijos svarba

Gruodžio mėnesio pradžioje pradinių klasių mokytoja Aistė Kavaliauskaitė dalyvavo stažuotėje „Pamokos tobulinimo aspektai“, Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje. Stažuotę organizavo Nacionalinė švietimo agentūra.
Mokytoja stebėjo pamokas ir mokomąsias veiklas, atliko įvairias su ugdymo turiniu susijusias užduotis. Taip pat susipažino su gimnazijos aplinkomis, lankėsi unikalioje Simono Stanevičiaus sodyboje, Aštuonračio muziejuje Nemakščiuose.