Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo svarba

Vokiečių kalbos mokytoja Jurgita Valentukonienė gegužės 17 dieną kartu su pedagogais iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos dalyvavo baigiamajame tęstinių kursų „Mokytis mokyti vokiečių kalbą“ seminare „Vokiečių kalba vaikams“ Rygoje.
Mokytoja dalyvavo dviejuose seminaruose Rygoje ir 12 savaičių savarankiškai dirbo platformoje. Su 5 klasės mokiniais mokytoja atliko praktinio tyrimo projektą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti, ar integruoto mokymo elementų panaudojimas vokiečių kalbos pamokoje kelia mokinių motyvaciją mokytis. Tyrimo eiga ir rezultatai buvo pristatyti seminare. 100 valandų tobulinimosi mokytojai suteikė naujų žinių, idėjų, praktinių įgūdžių ir pasitikėjimo savimi.
Už galimybę tobulėti Jurgita Valentukonienė dėkoja Goethe’s institutui, o už sudarytas sąlygas – mokyklos vadovams ir kolegoms.