Mokytojų patirties sklaida

Rasa Krivickienė ir Larisa Kolėdienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje ,,Į STEAM orientuoto ugdymo tobulinimas, įgyvendinimas, tiriamosios ir projektinės veiklos plėtojimas” ir dalinosi savo gerąją patirtimi.  Taip pat sėmėsi patirties iš Lietuvos, Ispanijos, Bulgarijos, Italijos, Ukrainos pranešėjų.