Mokytojų patirties sklaida sveikos gyvensenos srityje

Mokytojos Rasa Krivickienė ir Larisa Kolėdienė dalyvavo „Sveikatiados“ suvažiavime, Raudondvaryje. Mokytojos domėjosi kitų miestų ir miestelių sveikos gyvensenos gerąją patirtimi.