Mokytojų tobulėjimo svarba

Mokyklos mokytojai dalyvavo mokymuose, kuriuose aptarė Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų analizavimą, interpretavimą ir duomenų panaudojimo galimybes. Seminaro lektorė doc. dr. Viktorija Sičiūnienė.