Mokytojų tobulėjimo svarba

Mokinių atostogų metu mokytojai dalyvavo praktiniame seminare „Naujausios IKT mokymo(si) priemonės“.
Seminaro metu mokytojai plėtojo kompetencijas IKT srityje ir ir mokėsi kaip paįvairinti pamokas inovatyviais metodais.
Seminarą vedė Vytauto Didžiojo universiteto lektorės dr. Taylor Smith ir Vigilija Žiūraitė.