Nekilnojamojo turto valdymas

VŠĮ Kauno Juozo Urbšio progimnazijos nekilnojamasis turtas valdomas vadovaujantis 2007 m. rugsėjo 26 d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu  Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ (suvestinė redakcija nuo 2021-11-05), kitais susijusiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Kauno miesto savivaldybės bei Kauno Juozo Urbšio progimnazijos turto panaudos sutartimis. Nekilnojamasis turtas nėra pernuomojamas ar perduodamas trečiosios šalies ar kitų asmenų nuosavybėn.