Informuojame, kad karantino laikotarpio visa informacija bus teikiama nuotoliniu būdu telefonais

Mokyklos raštinė:

8 68585232– raštinė, raštvedė Jovita Klusienė

Administracija:

861488534– direktorė Rima Špakauskaitė-Kučinskienė

867241892– pavaduotoja ugdymui Dalia Krasauskienė

861488591 – pavaduotoja ugdymui Jurga Daubarienė

865898078 – pavaduotojas ugdymui Mindaugas Norkevičius

Pagalbos mokiniui specialistai:

867349061 – logopedė Elena Jakelaitienė

861489282 – socialinė pedagodė Egidija Stankuvienė

867273488 – psichologė Diana Zenkovienė

8616 00532 – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rima Tamaliūnienė

Informacinių sistemų specialistas:

862983696 – informacinių sistemų specialistas Giedrius Aleksandravičius

Mokyklos biblioteka:

Prireikus vadovėlio ar grožinės literatūros knygų galite kreiptis į bibliotekos vedėją Aldoną Kerzienę tel. nr. 868451621 arba el. paštu: a.kerziene@gmail.com

Mokiniams ir jų tėvams (globėjams) informacija teikiama per TAMO dienyną.