Mokyklos bendradarbiavimas su Vokietijos universitetais

Mokykloje ilgalaikę pedagogikos stažuotę atlieka Heidelbergo pedagoginio univeriteto studentės, kurios stažuojasi pradinio ugdymo pamokose su mokytojomis Vygaile Alijauskaite ir Kristina Bareikiene, taip prisideda prie vokiečių kalbos pamokų organizavimo kuruojant mokytojai Raimondai Jazukevičienei.
Siekiamt aptarti platesnio bendradarbiavimo perspektyvas mokykloje lankėsi Heidelbergo pedagoginio univeriteto profesorius Thomas Vogel, kuris atsakingas už pedagogines stažuotes, taip pat Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Ilona Tandzegolskienė.
Vizito metu svečiai lankėsi pradinio ugdymo mokytojos Vygailės Alijauskaitės ketvirtokų pamokoje, kurioje stebėjo pamokos eigą, praktikančių įsitraukimą.
Direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Norkevičius pristatė mokyklos koncepciją, orientavimasį į daugiakalbystės ugdymą. Mokytojos Kristina Bareikienė su Vygaile Alijauskaite pristatė praktikančių veiklos turinį ugdymo procese.
Toliau svečiai stebėjo vokiečių kalbos mokytojos Raimondos Jazukevičienės pamoką, vokiškai bendravo su mokyklos aštuntokais.
Mokykla siekia aktyvaus bendradarbiavimo su užsienio partneriais įvairiose srityse: pedagogų kvalifikacijos tobulinime, gerosios patirties sklaidoje ir mokinių kompetencijų gerinime.