Nuotolinis mokymas(is): mokinių darbų ir reflektavimo svarba

4c klasės mokytoja Vygailė Vilkė su mokiniais nuotolinio ugdymo platformose intensyviai aiškinasi įvairių mokomųjų dalykų temų užduotis. Pamokose mokytoja skiria didelį dėmesį ir mokinių darbų pristatymui, jų individualiam aptarimui ir mokinių refleksijų pateikimui.