Padėka mokytojai Alai Kakoškinai 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras dėkoja mokyklos rusų kalbos mokytojai Alai Kakoškinai už bendradarbiavimą skleidžiant vertingą patirtį. Mokykla dėkoja mokytojai už daugiakalbystės idėjų sklaidą ir rusų kalbos puoselėjimą!