Padėka

Padėka už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.