Padėkos Šv. mišios mokykloje

Birželio 13 d. mokyklos aktų salėje vyko Šv. Mišios, kuriose dalyvavo 5-10 klasių mokiniai.  Eucharistijai vadovavo Kauno Gerojo Ganytojo parapijos klebonas mos. Kęstutis Grabauskas. Liturgiją paruošė mokyklos sielovados grupė. Mokiniai dėkojo Dievui už besibaigiančius mokslo metus, visas per juos gautas malones ir prašė Dievo palaimos vasaros atostogoms.