Pasaulio jaunimo dienų renginys „Hola, Lietuva! Labas Panama!“ 

2019 m. sausio 26 – 27 dienomis Raudondvario dvare vyko Pasaulio jaunimo dienų renginys „Hola, Lietuva! Labas, Panama!“, kuriame dalyvavo mokyklos 6b klasės mokinės. Jas lydėjo tikybos mokytojai Egidijus Randis ir s. Inga Rukaitė FMA. Renginį organizavo Kauno, Vilniaus ir Panevėžio vyskupijų jaunimo centrai.
Renginys prasidėjo šeštadienio popietę. Jo metu dalyviai buvo pakviesti „įlipti į orlaivį“ ir „skirsti“ į Panamą. Vakaro metu vyko koncertas. Informacinių technologijų pagalba iš Panamos jaunimą sveikino Lietuvos vyskupai Darius Trijonis ir Kęstutis Kėvalas, bei 50 jaunuolių grupė ir juos lydintis mokyklos kapelionas kun. Pedro Pich. Vėlų vakarą jaunimas dalyvavo Susitaikinimo pamaldose, po jų vyko įvairios pramogos.
Bendrystės patirties šerdis buvo dalyvavimas naktį įvykusiame tiesioginiame teletilte Lietuva – Panama, kurio metu Popiežius Pranciškus kreipėsi į viso pasaulio jaunimą. Jaunos Bažnyčios bendrystės patirtis baigėsi 27 d. ryte Šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.