Patirtinis ugdymas: dirvožemis – sveikam gyvenimui

Mokyklos aštuntokai ir dešimtokai su chemijos mokytoja Rita Juočiene ir biologijos mokytoja Elona Petrošiene lankėsi VDU Žemės ūkio akademijos prof. Ruokio mineralogijos laboratorijoje.
Doc. dr. R. Vaisvalavičius supažindino mokinius su Lietuvoje ir pasaulyje aptinkamais mineralais, dirvožemio susidarymu, dirvožemio tipais, augmenijos įvairove, dirvožemio gerinimo būdais.
Laboratorijoje mokiniai atliko skirtingų dirvožemio tipų ph terpės nustatymą, mokėsi identifikuoti karbotatus dirvožemyje. Aiškinosi dirvožemio taršos poveikį sveikatai.