Pelenų dienos šventimas

Mokyklos bendruomenė šventė Pelenų dieną, kuria prasidėjo Gavėnios laikotarpis. Tą dieną 5-10 klasių mokiniai su mokytojais dalyvavo Šv. Mišiose, kurios vyko Kauno Gerojo Ganytojo parapijos bažnyčioje. Šv. Mišių aukai vadovavo mokyklos kapelionas kunigas Pedro Pich.
Eucharistijos metu, po homilijos, jos dalyvių galvos buvo ženklinamos atgailos simboliu – pelenais. Šv. Mišių liturgiją paruošė sielovados grupė.