Piešinių paroda „LAISVĖS KELIU“

Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos pradinių klasių korpuse nuo 2019 m. sausio 13 iki vasario 15 d. vyko pradinių klasių mokinių piešinių paroda „Laisvės keliu“. Parodoje buvo eksponuojami gražiausi 1-4 klasių mokinių piešiniai. Gražiausių piešinių autoriams buvo įteiktos spalvingos padėkos. Parodos mokykloje organizavo pradinių klasių mokytojos Violeta Mickevičienė, Svetlana Maštaitienė ir Loreta Urbonavičienė. Mokytojos dėkoja visiems pradinių klasių mokiniams ir jų mokytojoms už aktyvų dalyvavimą parodoje.