Pilietiškumo žygis „Žygiais išmatuoju meilę gimtajam kraštui“

Lapkričio 29 d. 6a ir 7b klasių mokinių komanda su mokytojomis Evelina Bujanauskiene ir Toma Paužiene dalyvavo Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos organizuotame pažintinių patriotinių žygių projekto „100X100LT“ žygyje „Žygiais išmatuoju meilę gimtajam kraštui“ skirtame 6-12 klasių mokiniams paminėti Lietuvos kariuomenės karius kovojusius už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
Mokiniai žygiavo nuo Aukštųjų Šančių karių kapų per Panemunės mišką iki Jono Basanavičiaus paminklo. Nueiti 6 kilometrai. Dauguma mokinių pirmą kartą lankėsi ir pagerbė karius Aukštųjų Šančių karių kapuose. Buvo uždegtos žvakelės ir prie S. Dariaus ir St. Girėno paminklo.