Pirmokų ir jų kuprinių palaiminimas

Mokyklos koplyčioje pirmokai susipažino su mokyklos kapelionu kunigu Pedro Pich ir tikybos mokytoja Inga Rukaite. Mokiniai susitikimo metu prašė Dievo palaimos savo pirmiesiems mokslo metams mokykloje, savo tėveliams ir mokytojams. Pirmokus nuoširdžiai pasveikino mokyklos direktorė Rima Špakauskaitė-Kučinskienė. Mokyklos kapelionas palaimino mokinius ir jų kuprines.