Priėmimas į 1-4 klasę

Tai mokykla, kurios Jūs ieškote, nes savo vaikui ieškote geriausios

Mokyklos savitumas: 

 • DAUGIAKALBYSTĖ
 • KRYPTINGAS MENINIS UGDYMAS
 • BENDRYSTĖS PEDAGOGIKA
 • MĄSTYMO LAVINIMAS
 • GABIŲJŲ MOKINIŲ UGDYMAS
 • VERTYBINIS UGDYMAS
 • NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS
 • MOKYKLOS ŠVENTĖS IR TRADICIJOS
 • SAUGI APLINKA

Daugiau apie mokyklos savitumą >> 


PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ TVARKA

Priėmimas į Kauno Juozo Urbšio progimnaziją, kaip ir į visas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, vyks 2024 m. kovo mėn. 15 d. Prašymus dėl priėmimo 2024–2025 m. m. į visas klases bus galima teikti nuotoliniu elektroniniu būdu https://imokykla.kaunas.lt

Pastaba. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Reikalingi dokumentai:

 • prašymas (pildomas elektroniniu būdu per internetinę svetainę http://kaunas.lt arba https://imokykla.kaunas.lt , arba mokykloje),
 • vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija,
 • pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027) iki rugsėjo 15 d.
 • asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą, prie prašymo prideda įgyto 4 kl. išsilavinimo pažymėjimą (originalą)
 • asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programos I d. – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Prašymai priimti mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programos I d. priimami (pildomi) direktoriaus pavaduotojos ugdymui  119 kabinete, nuo 9-12 val. arba raštinėje (kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 val.).

Į Jums iškilusius klausimus atsakysime telefonu +370 614 88591 arba  (8 -37) 311088,  el. paštu  j.daubariene.urbsiovm@gmail.com

Laukiame Jūsų mokykloje. Mūsų adresas: Partizanų g. 68.

Prašymą galite užpildyti ir atsiųsti el. paštu  j.daubariene.urbsiovm@gmail.com

Atnešę visus dokumentus, galėsite pasirašyti ir prašymą.