Projektas apie draugystę

Mokykloje vyko draugiškumo akcija-projektas – Draugiškos klasės žiedas. Akcijos tikslu tapo siekis suteikti žinių apie draugystės sampratą, stiprinti mokinių savigarbą, ugdyti asmeninę kultūrą, gebėjimą dirbti grupėse, o taip pat suvokti kitų požiūrį į mus. Taip pat siekis kurti draugiškus tarpusavio santykius klasėje ir juos puoselėti.
Šios akcijos metu vyko integruotos dorinio ugdymo pamokos. Kūrybinės veiklos metu 5-8 klasių mokiniai panaudojo origami lankstymo techniką bei išsakė savo mintis, idėjas “Ką aš galiu padaryti, kad mano klasė būtų pati draugiškiausia”.
Veiklas organizavo etikos mokytoja Diana Zenkovienė.