Projektų pristatymas prancūzų kalba

Penktokai ir šeštokai pristatė prancūzų kalbos proejktinius darbus. Darbų temos apėmė šeimos medžio, namų planų ir pamokų tvarkaraščių pristatymus. Projektus su mokiniais aptarė prancūzų kalbos mokytoja Renata Urbonavičienė.