Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų 8 -12 klasių mokinių konferencija ,,Nuotolinio mokymosi iššūkiai ir pergalės”

Lapkričio 17 d. mokyklos mokiniai dalyvavo Respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 8 -12 klasių mokinių konferencijoje ,,Nuotolinio mokymosi iššūkiai ir pergalės”, kur mokyklą atstovavo ir pranešimus skaitė aštuntokės.
📲 8c klasės mokinė Eitviltė Alionytė savo pranešime „Nuotolinio mokymosi įtaka asmenybės augimui“ pasidalino asmenine patirtimi apie nuotolinio mokymosi metu iškilusius sunkumus ir atrastas naujas patirtis bei pateikė rekomendacijas mokiniams, siekiantiems asmenybės augimo. Šiame pranešime bus aptartas laiko planavimas, skirtas pamokų ir namų ruošos darbams atlikti, atsiskaitomieji darbai nuotoliniu ir kontaktiniu būdu klasėje, bendravimas su klasės draugais Zoom platformoje, emocinė būsena bei karantino įtakotas asmenybės augimas. Taip pat buvo pateikti asmeniniai pavyzdžiai, susiję su nuotoliniu dalyvavimu įvairių dalykų konkursuose, iššūkius juose bei netradicinė Visatos pagalba, padėjusi susikaupti ir siekti savo užsibrėžtų tikslų.
🖲 Mokinę konferencijai ruošė vokiečių kalbos mokytoja Raimonda Jazukevičienė.
📲 8a klasės mokinė Liepa Cikanavičiūtė pristatė pranešimą tema „Judu, bendrauju ir mokausi nuotoliniu būdu“. Nuotolinio mokymosi metu, ne tik mokytojai, bet ir mokiniai susidūrė su mokymosi iššūkiais namuose. Informacinių technologijų naudojimas yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis, todėl tampa svarbu, kad šios priemonės mums būtų naudingos ir kuo mažiau kenksmingos. Pranešime buvo pristatytos informacinių technologijų priemonės, kurios padėjo mokiniams gliaudyti matematikos uždavinius, stebėti ir analizuoti savo mokymosi pasiekimus ir užsibrėžti siekiamus tikslus, skatino fizinį aktyvumą, daugiau judėti išeinant iš namų. Taip pat buvo pristatytos integruoto projekto „Istorijos pėdsakai Kaune“ veiklos, kuriose persipina istorijos, geografijos, lietuvių kalbos ir informacinių technologijų mokomieji dalykai ir mokymasis tampa patirtinis, skatinantis kritinį mąstymą.
🖲 Mokinę konferencijai ruošė informacinių technologijų mokytoja Evelina Bujanauskienė.