Rusų kalbos meninio skaitymo konkursas

Mokykloje vyko rusų kalbos 5 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, kurį organizavo rusų kalbos mokytoja Ala Kakoškina.
Konkursu siekta ugdyti mokinių komunikacinę, socialinę, kultūrinę kompetenciją; ugdyti mokinių meninio skaitymo įgūdžius; atskleisti mokinių kūrybinius gebėjimus; skatinti viešojo kalbėjimo kompetenciją.
Vertinimo kriterijai: meninio skaitymo įgūdžiai; originalumas, artistiškumas; kalbos taisyklingumas.
Konkurso vertinimo komisija:

  • komisijos pirmininkas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Mindaugas Norkevičius;
  • anglų kalbos mokytoja Renata Urbonavičienė,
  • vokiečių kalbos mokytoja Raimonda Jazukevičienė,
  • rusų kalbos mokytojas Sergej Kozlov.

Konkurso rezultatai:

  • I vietą laimėjo: Levulis Radvilas (5b) ir Gabija Bulatova (5a)
  • II vietą laimėjo: Burneika Darius (5a) ir Rysivaitė Agnė (5b)
  • III vietą laimėjo: Matusevičiūtė Aistė (5a)

Mokinius konkursui ruošė rusų kalbos mokytoja Ala Kakoškina.