Selektyvaus skaitymo strategijos taikymas vokiečių kalbos pamokose

Rašytinio teksto supratimas (skaitymas) toks pats svarbus kaip ir klausymas, rašymas ar kalbėjimas.
Taikant selektyvaus skaitymo strategiją, 8 klasių moksleiviai, besimokantys vokiečių kalbos, ilgųjų tekstų skaitymą pavertė įdomia, bendradarbiavimą ir kūrybiškumą skatinančia veikla. Ši strategija naudojama kai norima išsirinkti tikslingą ir apibrėžtą informaciją iš teksto.
Dirbdami porose ir grupėmis mokiniai skaito tekstus, išsirenka nežinomus žodžius, apibendrina gautą informaciją, pateikia ją kūrybiškai ir vertina savo bei kitų grupių tekstų pateikimą.
Selektyvaus skaitymo strategiją pamokose taiko vokiečių kalbos mokytoja Raimonda Jazukevičienė.