Skaitmeninės mokymo(si) aplinkos svarba ugdymo procese

Mokyklos pradinių klasių mokytojos dalyvavo skaitmeninio mokymo(si) turinio mokymuose. Tokio turinio diegimas ugdymo procese skatina aktyvų mokinių dalyvavimą pamokoje, geresnį medžiagos įsisavinimą ir mokymosi motyvaciją, padeda įtraukti kiekvieną mokinį į pažinimo ir kūrybos procesą. Mokytojos pamokose taikydamos skaitmeninį turinį skatina mokinių aktyvumą, padeda koncentruoti dėmesį, geriau suprasti ir daugiau išmokti pamokos metu. Mokymasis virsta kur kas įdomesniu ir aktyvesniu procesu.