Socialinių įgūdžių ugdymo centras

Kas tai?

Socialinių įgūdžių ir kalbų ugdymo centras (toliau SIKUC) įkurtas 2014 m. sausio 2 d. mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. P-1. Jis skirtas pradinių klasių mokiniams ir savo veiklą vykdo pagal patvirtintą SIKUC veiklos reglamentą.

SIKUC tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą mokinių ugdymą ir užimtumą po pamokų. SIKUC veikloje gali dalyvauti mokyklos pradinių klasių mokiniai, kurių tėvai ar globėjai parašė motyvuotą prašymą.

Kaip organizuojama veikla?   

SIKUC savo veikla siekia gerinti mokinių ugdymo (-si) kokybę, plėtoti neformaliojo švietimo kryptis ir formas, skatinti vaikų užimtumą ir jo įvairovę. Taip pat SIKUC savo veikloje siekia toliau ugdyti socialinius įgūdžius kaip asmens savybių kompleksą, leidžiančius lengvai bendrauti su kitais žmonėmis, puoselėjant verbalinio ir neverbalinio bendravimo patirtį. SIKUC mokytojos Svetlana Maštaitienė, Loreta Urbonavičienė  organizuoja kryptingą pažintinę mokslo, religinę, meninę, sportinę veiklą. Talkina socialinė pedagogė Egidija Stankuvienė.

Registracijai ir vaikų buvimo vietai nustatyti naudojamos spalvotos vardinės kortelės – geltona pirmokams, žalia antrokams, rožinė trečiokams ir mėlyna ketvirtokams. Vienas vaikai nešioja prisisisegę prie drabužių. Kitos, žyminčios vaiko buvimo vietą yra judriojioje lentoje „Aš esu čia“.

suic1

Kur rasti?

SIKUC veikia kasdien mokyklos darbo laiku II korpuse nuo 12 val. iki 17 val. Pagrindinė vieta yra 112 kab. Kitos veiklai skirtos patalpos yra 117 kab., 118 – salė ir 322 kab. Ugdomajam poveikiui gerinti bendromis mokyklos, mokytojų ir vaikų tėvelių pastangomis atnaujintas  pagrindinis kabinetas.

siuc2suic3

Ką veikiame?

Įvairaus amžiaus, polinkių ir poreikių vaikai mokomės kartu kūrybiškai leisti laiką ir bendrauti:

  • ruošdami namų darbus;

suic4

  • edukacinėse valandėlėse;

suic5suic6

  • sportuodami ir žaisdami įvairius kūrybinius žaidimus;

suic7suic8

  • vaidindami;

suic9

  • kūrybinėse dirbtuvėlėse konstruodami, piešdami, spalvindami, gamindami iš įvairių medžiagų;

suic10suic11

  •  „gudručio kampelyje“ skaitydami, spręsdami linksmas užduotis, kryžiažodžius;

suic12

  •   „ARBATOS KLUBE“ bendraudami, dalindamiesi geru žodžiu ir vaišėmis.