STEAM ugdymo svarba

6a klasės mokiniams, pradedant pamokų ciklą apie medžiagas ir chemines reakcijas, STEAM gamtos ir žmogaus pamoką pravedė ir su mokiniais diskutavo mokslininkas Kamarilis iš EDULANDO.
okiniai mąstė ir diskutavo kas yra masė ir tankis. Aiškinosi ar skiriasi deimanto ir vandens tankiai. Aptarė kas daugiau sveria: 1 kg. varžtų ar 1 kg. plunksnų. Pamokoje mokiniai patys gaminosi lavos lempą. Drauge aptarė įvykusią cheminę reakciją, ją lygino su kolos gėrimu.
STEAM gamtos ir žmogaus pamoką organizavo ir svečią į pamoką pasikvietė biologijos mokytoja Skaistė Jakienė.